Sau nhiều năm vắng bóng, cuối cùng NPH cũng cho tựa game huyền thoại