Tết cổ truyền nay được tái hiện lại với các nhân vật chủ điểm