App Store là kho chứa khổng lồ với hàng trăm nghìn ứng dụng, là