Apple ID

Cách kích hoạt bảo mật 2 lớp cho tài khoản Apple ID

Trong nội dung dưới đây Game Cho iPad sẽ hướng dẫn chi tiết cách

Hướng dẫn chi tiết cách tắt bảo mật 2 lớp tài khoản Apple ID

Đôi khi vì một số lý do nào đó bạn muốn tắt bảo mật 2

Hướng dẫn bằng ảnh cách tạo Apple ID US miễn phí

Từ iOS 7 trở lên, các tính năng liên quan tới iCloud được Apple