Game thực tế ảo đã không còn là khái niệm xa lạ và là