Fan lâu năm của Audition hẳn vô cùng hạnh phúc khi mà trong tháng