Sợ cày kéo, sợ tốn thời gian, muốn giữ sức khỏe, game thủ Việt