Chính thức cán mốc 30 triệu lượt tải trên toàn thế giới, bạn đã