Cận kề ngày ra mắt, công ty Snail Games đã quyết định dổi tên