Một số những chiêu kết hợp lính trong Clash Royale được giới thiệu bởi