Sáng nay ngày 23/9, nhiều người dùng iOS ở Việt Nam phản ánh việc ứng