Cứ mỗi dịp hè đến là game thủ trên toàn thế giới lại sôi