Vào ngày hôm nay, Kiếm Vũ Mobi đã cho ra mắt đoạn trailer ấn tượng,