Bất ngờ tung ra sản phẩm thuộc HTML5 mang tên Nông Trại H5, VNG