Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng tựa game online hành động “Kritika” đã chính