Bom tấn Dark and Light vừa hé lộ thông tin cấu hình chơi mượt: Core