Nếu bạn đang sở hữu chiếc iPad với cấu hình tốt thì đừng quên