Hướng dẫn chi tiết cách kiểm tra imei iPhone X chính hãng của Apple.