Trong trường hợp iPhone hoặc iPad của bạn không sạc được pin hãy thử