Thêm một tựa game cho iPad và smartphone sẽ được NPH Gamota giới thiệu