Tuy ra mắt cộng đồng game thủ đã lâu nhưng những kế sách đơn