Được biết đến như tuyệt phẩm lai giữa hai dòng game thẻ bài và