Tình trạng nghiện iPad, iPhone đối với trẻ nhỏ không phải chuyện hiếm gặp.