Xếp hạng 1o nữ diễn viên Hàn Quốc sexy nhất hiện nay, bạn đọc