Chào mừng ngày đầu Open Beta 14/03/2017, Kiếm Vũ Mobi dành tặng riêng cho game