Những game kinh dị luôn tạo cảm giác ghê sợ, đau tim đến rùng