Dưới đây là những truyện xuyên không (ngôn tình, sắc hiệp, dị giới …)