Chơi game là để xả stress, để giải trí sau những giờ học tập,