Chính thức hỗ trợ trên iPhone,  chiếc đồng hồ siêu xịn đến từ Samsung