Ngọt ngào, dễ thương là thế nhưng khi  Seo Joon Hee (Jung Hae In)