Chính thức cho tải về trên cả hai hệ điều hành iOS và Android,