Theo thông tin mà Game cho iPad cập nhật thì ngày hôm nay, Webgame Thanh