Chẳng có top cũng không có khái niệm cày cuốc, những tựa game online