Tựa game kiếm hiệp Tứ Đại Danh Bổ của NPH Gamota dường như khiến