Vấn Đáp là một trong những tính năng hấp dẫn của Võ Lâm Truyền Kỳ