Một điểu tưởng như trò đùa lại trở thành sự thật khi mà 2