Cộng đồng game thủ Việt đang xôn xao với việc lỗi disconnect và hack quân