Tổng hợp các câu trả lời nhiệm vụ Vấn Đáp trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Vấn Đáp là một trong những tính năng hấp dẫn của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Tham gia tính năng này không chỉ giúp game thủ trau dồi kiến tiến hành tẩu mà còn nhận được nhiều phần quà giá trị và hấp dẫn. Bài viết hôm nay sẽ tổng hợp các câu trả lời mà tân thủ cần cho nhiệm vụ Vấn Đáp.

Tìm hiểu về tính năng Vấn Đáp

Tham gia tính năng Vấn Đáp mỗi ngày, quý đại hiệp sẽ được trao dồi những kiến thức hữu ích trên con đường hành tẩu và nhận được nhiều phần thưởng quý giá.

Điều kiện tham gia: Nhân vật có cấp độ từ 23 – 39.

Cách thức tham gia:

Nhân vật tham gia Vấn Đáp thông qua giao diện hoạt động hàng ngày.

Khi tham gia Vấn Đáp, hệ thống sẽ yêu cầu nhân vật đến đối thoại với một số NPC nhất định để trả lời câu hỏi.

Nhân vật chỉ được tham gia Vấn Đáp 1 lần/ngày.

Mỗi lần Vấn Đáp sẽ gồm 10 câu hỏi khác nhau.

Các câu hỏi được trả lời theo hình thức trắc nghiệm.

Tổng hợp các câu trả lời nhiệm vụ Vấn Đáp trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile (1)

Trả lời đúng hoặc sai sẽ nhận được điểm kinh nghiệm khác nhau.

Sau khi trả lời xong tất cả 10 câu hỏi, nhân vật có thể đến gặp NPC Công Tôn Tích Hoa để nhận thưởng Tàng Bảo Đồ.

Tổng hợp các câu trả lời nhiệm vụ Vấn Đáp trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile (2)

Tổng hợp các câu trả lời nhiệm vụ Vấn Đáp trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile (3)

Phần thưởng

Điểm kinh nghiệm.

Tàng Bảo Đồ chứa đựng thông tin về các vật phẩm quý hiếm.

Tổng hợp các câu trả lời nhiệm vụ Vấn Đáp trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile (4)Tổng hợp các câu trả lời nhiệm vụ Vấn Đáp

Nhiệm vụ thương hội tối thiểu cần thu thập bao nhiêm vật phẩm?

6 vật phẩm

Trà thảo dược của vương lão cát có từ năm nào?

Năm 1828

Phẩm chất trang bị / Đạo cụ trong game được phân chia từ cao đến thấp là?

Cam -> Hồng -> Tím -> Lam -> Lục -> Trắng

Bản đồ bao nhiêu thì xuất hiện quái thú lĩnh?

Level 20

Tăng thể chất là tăng khả năng nào?

Sinh lực

Cách tìm động thần bí?

Tàng bảo đồ

Võ thần điện phát thưởng lúc nào?

22:00

Cấp bao nhiêu tham gia Bí Cảnh Tổ Đội?

Level 15

Lửa trại bang hội mấy giờ mở cửa?

19:15

Cách giảm sát thương thuộc tính Hỏa phải?

Tăng kháng hỏa

Muốn tham gia hoạt động trên các hệ thống nên?

Mở giao diện hoạt động

Muốn giảm sát thương phải chịu nên tăng thuộc tính nào?

Kháng tính

Cốc chủ Dược Vương Cốc họ gì?

Hồ

Mục nào bên dưới không phải lợi ích của bang hội?

Mua gia viên

Bao nhiêu đá hồn cùng loại có thể ghép đá hồn cấp kế?

3

Nguyên liệu nào không phải là nguyên liệu của Vương Lão Cát?

Thúy hoa

Bạn có thể xem thành tựu ở đâu?

Góc trên bên trái màn hình

Đồng hành cấp SS là ai?

Dương Ảnh Phong

Màu của đạo tặc trong nhiệm vụ trừng ác là gì?

Chạy trốn