Có lẽ đây là tin vui nhất đối với game thủ Vương Giả Vinh